CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ TEMEL BİLEŞENLERİ 

CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ, çift komponentli iki ürünün/ katalizörlerin  SOLIDRY NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ  (İnorganik /organik) VE   CONSOLID 444 NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ (Kimyasal / Polimer) mevcut zemine serilip, daha sonra mevcut zeminle birlikte homojen bir şekilde karıştırılması, ve homojen karışımın optimum nem miktarında 30 tonluk keçi ayağı silindir ve düz tamburlu yol silindiri ile sıkıştırılması yöntemi ile mevcut zeminin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin olumlu yönde çok yüksek düzeyde geliştirilmesini ve hızlı bir şekilde katılaşmasını sağlamaktadır. CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ’ni diğer ürünlerden ve Kimyasal zemin İyileştirme yöntemlerinde kullanılan çimento ve kireç stabilizasyonundan ayıran en önemli özellik, tüm zemin çeşitleri ile aynı dozajlarda kullanılması ve tüm zemin çeşitlerini iyileştirebilme özelliğidir. CONSOLID NANO ZEMİN GÜÇLENDİRME TEKNOLOJİSİ, başlıca yol, demiryolu, liman temel inşaatlarının yapımı, havalimanı temel ve taksi yollarının inşaatı ve te taban geçirimsizliği ve gövde geçirimsizliği gibi birçok sayıda projede güvenli, ekonomik bir şekilde kullanılmaktadır.

 

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022