SOLIDRY NANO ZEMİN STABİLİZATÖRÜ


  SOLIDRY Nano Zemin Stabilizatörü, modifiye edilmiş çimento, kalsiyum hidrat ve inorganik doğal ve yapay malzemelerin karışımından oluşan inorganik, suda karışmayan hidrofobik bir maddedir.

  • SOLIDRY Nano Zemin Stabilizatörü zemine ağırlığa göre 1 m3 zemine 30 -40 kilogram olarak kullanılır.
  • Solidry 1300 kg’lık bigbag torbalarda satılmaktadır.

All content is protected by © CONSOLID Co. All Rights Reserved. 2022